Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do udziału w projekcie "Inter-Polit Leader"

Termin: 03.04.2017
Drodzy Studenci,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Inter-Polit Leader”.

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału, którzy studiują na 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.

W ramach projektu będziecie Państwo mogli podnieść i/lub nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy. Zajęcia, które Wam oferujemy, zostały przygotowane w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracodawców oraz absolwentów naszego Wydziału - to oni wskazali na te kompetencje, wśród których dostrzegają największe luki.

Każdy z Was może wybrać sobie kompetencję, którą chce podnieść, i zobligowany jest do zaliczenia dwóch form wsparcia. W zakładce „Dla Studenta” na stronie projektu znajduje się harmonogram zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017

Studenci 2 i 3 roku studiów licencjackich mogą uczestnicząc w projekcie zaliczyć praktyki.

Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat udziału w projekcie oraz zwolnienie z zajęć, które odbywają się w tym samym terminie, co projektowe.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie projektu w zakładce Dla Studentów.

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do 3 kwietnia 2017 roku do Biura Projektu (Instytut Europeistyki, ul. Jodłowa 13) w godz. 11-12:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą mailową na adres: dorota.kretkowska@uj.edu.pl:

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany przez Kandydata (zał. nr 3),
 • Regulamin udziału w Projekcie – parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (zał. 2)
 • List motywacyjny zawierający:
  • określenie potrzeb Kandydata,
  • wskazanie kompetencji, które Kandydat chce nabyć lub udoskonalić (przy czym Kompetencje wskazane przez studenta muszą być zgodne z jego kierunkiem kształcenia – lista kompetencji i odpowiadających im form wsparcia znajduje się w zał. nr 4), 
  • sposób wykorzystania kompetencji nabytej w projekcie,
  • średnią ocen z ostatniego zakończonego roku studiów,
  • oświadczenie, że Kandydat nie jest i nie był uczestnikiem tożsamych form wsparcia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie projektu oraz w Biurze Projektu.

Data opublikowania: 25.03.2017
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz