Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20171005

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście oraz Miasto Oświęcim zapraszają do udziału w projekcie

Data: 05.10.2017 - 15.10.2017

„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw- szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych”

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście oraz Miasto Oświęcim zapraszają do udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw- szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.01.00-00-C065/16

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

 

Program:

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w czterech tematycznych zjazdach :

Zjazd 1 - moduł zajęć z zakresu historii II WŚ oraz metodologii projektów edukacyjnych,

Zjazd 2 – moduł zajęć z zakresu historii mówionej, roli miejsc pamięci i wykorzystania innowacyjnych metod w edukacji,

Zjazd 3 - moduł poświęcony kształtowaniu postaw na przykładzie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,

Zjazd 4 - seminarium podsumowujące projekt, prezentacja wyników badań uczestników, spotkanie z Ocalonym.

Młodzież w czasie całości trwania projektu będzie poszukiwała bohaterów w swoich lokalnych społecznościach, a wyniki swoich badań zaprezentuje w czasie seminarium podsumowującego projekt.

 

W ramach realizacji poszczególnych zjazdów w projekcie przewidziano:

Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą uniwersytecką,

Zajęcia w formie warsztatów,

Wyjazdy studyjne do Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,

Spotkanie z Ocalonym z Zagłady.

 


Uczestnicy projektu:

Pełnoletni uczniowie liceów z województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów, którzy wykażą się:

-zainteresowaniem historią II wojny światowej,

-działalnością w zakresie aktywności w przeciwdziałaniu dyskryminacji,

-promowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw,

oraz przedstawią propozycję osoby z regionu, która może nosić miano lokalnego bohatera.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać czteroosobowe grupy uczniów z jednej szkoły.

 

 

Termin zgłoszeń:15.10.2017.

Harmonogram zjazdów w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw. Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych dla młodzieży”.

1. Zjazd Kraków, Przegorzały 20-22.10.2017

2. Zjazd Oświęcim 27-29.10.2017

3. Zjazd Kraków, 2-4.02.2018

4. Zjazd Kraków, 13-15.04.2018

 

W ramach realizacji projektu zostały przewidziane koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami uczestników projektu

 

 

Osoby kontaktowe: lucja.piekarska-duraj@uj.edu.pl

            agnieszka.zajaczkowska@uj.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.