Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Tomasz Cebulski

Dr Tomasz Cebulski

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz studiów blisko i dalekowschodnich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie politologia. Temat pracy doktorskiej: Polityczne i międzynarodowe aspekty funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 1980-2010. Założyciel ośrodka zajmującego się poszukiwaniami genealogicznymi, dokumentacją historii Żydów polskich, edukacją o Holokauście i dialogiem polsko-żydowskim (www.jewish-guide.pl). Autor "Auschwitz po Auschwitz" oraz wielu artykułów o zagadnieniach polityki pamięci. Zainteresowania naukowe: genealogia żydowska, dziedzictwo Żydów polskich, kształtowanie pamięci o Holokauście, historia i rola edukacyjna miejsc pamięci o Drugiej Wojnie Światowej.

Dr Jerzy Wójcik

Dr Jerzy Wójcik

W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Stypendysta Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej UJ oraz rządu państwa Izrael. Od 2006 roku jest przewodnikiem po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także współpracuje z kilkoma organizacjami i instytucjami w Polsce m.in. z: Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Centrum Badań Holokaustu w Krakowie. W latach 2008-2015 prowadził Instytut IZROPA – jednostkę analityczną zajmującą się relacjami izraelsko-europejskimi. Jest autorem szeregu artykułów analitycznych i naukowych z zakresu konfliktu bliskowschodniego. W 2013 roku wydał książkę pt. „Konferencja w Camp David i jej następstwa. Izraelsko-palestyński proces pokojowy po roku 2000”. Prowadzi własną firmę pod nazwą Holocaust Memorial Partnership specjalizującą się w organizacji programów edukacyjnych i wizyt studyjnych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dr Katarzyna Suszkiewicz

Dr Katarzyna Suszkiewicz

Katarzyna Suszkiewicz - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu im. Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt pt.: „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej” (2010/2011). W Centrum Badań Holokaustu UJ była koordynatorką międzynarodowego seminarium pt.: „Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and Practice” (2008) oraz rekruterką do corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2008 2012). Obecnie współpracuje z CBH w zakresie międzynarodowego programu: „Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics”. Bierze udział w pracach w ramach dwóch grantów badawczych: Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego (kierownik projektu prof. dr hab. Zdzisław Mach, grant NCN) oraz Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (kierownik projektu dr hab. Roma Sendyka, grant NCBH). Pracuje w Żydowskim Muzeum Galicja w dziale wystaw. Jest członkiem Fundacji AntySchematy 2. Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Mgr Ewelina Malik

Mgr Ewelina Malik

Absolwentka europeistyki, specjalizacja wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus+. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. W Centrum Badań Holokaustu UJ była rekruterką do Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2014-2017). Prowadzi moduł dot. mniejszości w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów i Romów, relacje polsko-watykańskie w dwudziestoleciu międzywojennym, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego.

Mgr Elisabeth Wassermann

Mgr Elisabeth Wassermann

Absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust- Auschwitz, tłumaczka, koordynatorka rekrutacji w Międzynarodowej Szkole Letniej Nauczanie o Holokauście w Centrum Badań Holokaustu UJ (2013-14). Stypendystka EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) (2014). Prowadzi ćwiczenia w IE i MISH UJ. Wybrane publikacje: "Małżeństwo w cieniu swastyki." W: A. Bartuś (red.), Słowa w służbie nienawiści, Oświęcim, 2013; "What can we learn from the dark chapters in our history? Education about the Holocaust in Poland in a comparative perspective" (J. Ambrosewicz-Jacobs w kooperacji z E. Buettner. W: FLEKS Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, t. 1 2014r.); "The Center for Holocaust Studies at the Jagiellonian University in Krakow: Studies, Research, Remembrance" (J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Buettner, K. Suszkiewicz). W: Lynn W. Zimmerman, Jewish Studies and Holocaust Education in Poland, McFarland, 2014. Zainteresowania badawcze: antysemityzm, historia i dzieje obozów koncentracyjnych, rozliczanie z nazistowską przeszłoscią po 1945 r.

Tomasz Kobylański

Tomasz Kobylański

Absolwent ukrainoznawstwa oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe z zakresu romologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2012 roku współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ w ramach organizacji Międzynarodowej Szkoły Letniej "Nauczanie o Holokauście", gdzie zajmował się kontaktem z mediami oraz rekrutacją, w tym odpowiedzialny był za rekrutację uczestników z Ukrainy, Rosji oraz Azerbejdżanu. Jego publikacje dotyczące Holokaustu ukazywały się m.in. na łamach „Polityki", „Tygodnika Powszechnego", ukraińskiego „Dzerkała Tyżnia" i innych wydań drukowanych. Od sierpnia 2014 do kwietnia 2017 pracował w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie odpowiedzialny był za projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych.

Maria Brand

Maria Brand

Absolwentka nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ (doktorat w ramach międzynarodowego projektu „The Transnationalization of Struggles for Recognition – Women and Jews in France, Germany, and Poland in the 20th Century"; temat pracy doktorskiej: Zakaz uboju rytualnego. Tendencje i próby instytucjonalizacji antyżydowskiej ideologii u schyłku II RP w perspektywie porównawczej). Od stycznia 2008 odpowiedzialna w UJ za programy i projekty badawcze w Centrum Badań Holokaustu; w czasie wolnym wolontariuszka na Kaukazie. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w XX wieku, polityka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, antysemityzm, pamięć zbiorowa oraz miejsca pamięci Zagłady i innych ludobójstw.

Zginęła śmiercią tragiczną w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 roku.