Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Tomasz Cebulski

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz studiów blisko i dalekowschodnich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie politologia. Temat pracy doktorskiej: Polityczne i międzynarodowe aspekty funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 1980-2010. Założyciel ośrodka zajmującego się poszukiwaniami genealogicznymi, dokumentacją historii Żydów polskich, edukacją o Holokauście i dialogiem polsko-żydowskim (www.jewish-guide.pl). Autor "Auschwitz po Auschwitz" oraz wielu artykułów o zagadnieniach polityki pamięci. Zainteresowania naukowe: genealogia żydowska, dziedzictwo Żydów polskich, kształtowanie pamięci o Holokauście, historia i rola edukacyjna miejsc pamięci o Drugiej Wojnie Światowej.

Dr Jerzy Wójcik

W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Stypendysta Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej UJ oraz rządu państwa Izrael. Od 2006 roku jest przewodnikiem po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także współpracuje z kilkoma organizacjami i instytucjami w Polsce m.in. z: Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Centrum Badań Holokaustu w Krakowie. W latach 2008-2015 prowadził Instytut IZROPA – jednostkę analityczną zajmującą się relacjami izraelsko-europejskimi. Jest autorem szeregu artykułów analitycznych i naukowych z zakresu konfliktu bliskowschodniego. W 2013 roku wydał książkę pt. „Konferencja w Camp David i jej następstwa. Izraelsko-palestyński proces pokojowy po roku 2000”. Prowadzi własną firmę pod nazwą Holocaust Memorial Partnership specjalizującą się w organizacji programów edukacyjnych i wizyt studyjnych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dr Katarzyna Suszkiewicz

Katarzyna Suszkiewicz - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu im. Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Na zlecenie Falstad Memorial and Human Right Centre koordynowała projekt pt.: „Polscy więźniowie w Norwegii podczas II wojny światowej” (2010/2011). W Centrum Badań Holokaustu UJ była koordynatorką międzynarodowego seminarium pt.: „Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and Practice” (2008) oraz rekruterką do corocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2008 2012). Obecnie współpracuje z CBH w zakresie międzynarodowego programu: „Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics”. Bierze udział w pracach w ramach dwóch grantów badawczych: Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego (kierownik projektu prof. dr hab. Zdzisław Mach, grant NCN) oraz Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (kierownik projektu dr hab. Roma Sendyka, grant NCBH). Pracuje w Żydowskim Muzeum Galicja w dziale wystaw. Jest członkiem Fundacji AntySchematy 2. Zainteresowania badawcze: Holokaust, konflikt izraelsko-palestyński, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

Mgr Ewelina Malik

Absolwentka europeistyki, specjalizacja wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus+. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. W Centrum Badań Holokaustu UJ była rekruterką do Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2014-2017). Prowadzi moduł dot. mniejszości w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów i Romów, relacje polsko-watykańskie w dwudziestoleciu międzywojennym, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego.

Mgr Elisabeth Wassermann

Absolwentka europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ, ścieżka Holokaust- Auschwitz, tłumaczka, koordynatorka rekrutacji w Międzynarodowej Szkole Letniej Nauczanie o Holokauście w Centrum Badań Holokaustu UJ (2013-14). Stypendystka EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) (2014). Prowadzi ćwiczenia w IE i MISH UJ. Wybrane publikacje: "Małżeństwo w cieniu swastyki." W: A. Bartuś (red.), Słowa w służbie nienawiści, Oświęcim, 2013; "What can we learn from the dark chapters in our history? Education about the Holocaust in Poland in a comparative perspective" (J. Ambrosewicz-Jacobs w kooperacji z E. Buettner. W: FLEKS Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, t. 1 2014r.); "The Center for Holocaust Studies at the Jagiellonian University in Krakow: Studies, Research, Remembrance" (J. Ambrosewicz-Jacobs, E. Buettner, K. Suszkiewicz). W: Lynn W. Zimmerman, Jewish Studies and Holocaust Education in Poland, McFarland, 2014. Zainteresowania badawcze: antysemityzm, historia i dzieje obozów koncentracyjnych, rozliczanie z nazistowską przeszłoscią po 1945 r.

Tomasz Kobylański

Absolwent ukrainoznawstwa oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe z zakresu romologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2012 roku współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ w ramach organizacji Międzynarodowej Szkoły Letniej "Nauczanie o Holokauście", gdzie zajmował się kontaktem z mediami oraz rekrutacją, w tym odpowiedzialny był za rekrutację uczestników z Ukrainy, Rosji oraz Azerbejdżanu. Jego publikacje dotyczące Holokaustu ukazywały się m.in. na łamach „Polityki", „Tygodnika Powszechnego", ukraińskiego „Dzerkała Tyżnia" i innych wydań drukowanych. Od sierpnia 2014 do kwietnia 2017 pracował w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie odpowiedzialny był za projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych.

Maria Brand

Absolwentka nauk politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Instytucie Europeistyki UJ (doktorat w ramach międzynarodowego projektu „The Transnationalization of Struggles for Recognition – Women and Jews in France, Germany, and Poland in the 20th Century"; temat pracy doktorskiej: Zakaz uboju rytualnego. Tendencje i próby instytucjonalizacji antyżydowskiej ideologii u schyłku II RP w perspektywie porównawczej). Od stycznia 2008 odpowiedzialna w UJ za programy i projekty badawcze w Centrum Badań Holokaustu; w czasie wolnym wolontariuszka na Kaukazie. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w XX wieku, polityka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, antysemityzm, pamięć zbiorowa oraz miejsca pamięci Zagłady i innych ludobójstw.

Zginęła śmiercią tragiczną w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami w dniu 3 marca 2012 roku.