Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Galeria

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazd naukowy "Wilno - miasto wielu narodów"

Wyjazd naukowy "Wilno - miasto wielu narodów", który odbył się w dniach 4-7.04 2013, stanowił owoc współpracy studentów Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Kół Naukowych: Koła Naukowego Studentów Europeistyki specjalności, wiedza o Holokauście i totalitaryzmach „Memento" i Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego

Wyjazd naukowy ,,Wilno – miasto wielu narodów" 4-7 kwiecień 2013 r.


Wyjazd naukowy ,,Wilno - miasto  wielu narodów"  stanowił owoc współpracy studentów Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Kół Naukowych: Koła Naukowego Studentów Europeistyki specjalności, wiedza o Holokauście i totalitaryzmach „Memento" i Studenckiego  Koła Naukowego  Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego. Wyjazd otrzymał finansowe wsparcie z budżetów: Fundacji  Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak".

Pierwszy etap  projektu stanowiła Międzyuczelniana Studencka  Sesja Naukowa pt. ,,Wilno - miasto wielu narodów", której pierwsza część odbyła się 14 marca 2013 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas sesji  prelegenci zaprezentowali  wybrane szczegółowe zagadnienia związane z historią oraz wielokulturowością. Dzięki idei interdyscyplinarności tematycznej, poruszony został  szeroki wachlarz tematyczny, pozwalający  uczestnikom zwrócić uwagę na wybrane aspekty,  stanowiące  obszar ich szczególnych zainteresowań. Wśród wystąpień znalazły się między innymi takie tematy jak: „Święty Kazimierz - patron Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego", „ Litwa w koncepcji federacji środkowoeuropejskich", „Stosunki Polsko-żydowskie w Wilnie w latach 1919- 1939", „Modernizacja czy niebezpieczna idea? Gaon z Wilna versus Chasydzi", „Historia Meczetu w Wilnie" czy ,,Wilno jako europejska stolica kultury 2009-próba oceny". Konferencja stanowiła również wprowadzenie i  przygotowanie do  trzydniowego wyjazdu naukowego.

Drugą część projektu stanowił  międzyuczelniany  wyjazd naukowy  pt. „Wilno – miasto wielu narodów" 4-7 kwiecień 2013r., którego głównym celem było zapoznanie uczestników z wielokulturową historią i tradycją Wilna, miasta które było lokowane w 1387 roku przez króla Polski Władysława Jagiełłę na prawie magdeburskim i przez wieki stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków wielu mniejszości narodowych.
Dopełnienie trzydniowego programu stanowiła II część Studenckiej  Sesji Naukowej „Wilno- miasto wielu narodów". Ważne miejsce w programie zajmowało zwiedzanie terenu byłego getta  wileńskiego oraz wizyty w muzeach Lithuanian Museum of the Genocide Victims i Tolerance Center, dla studentów Centrum Badań Holokaustu UJ była to doskonała  okazja od uzupełnienia wiadomości na temat relacji litewsko-żydowskich oraz zapoznania się z  formami upamiętnienia Holokaustu.

Relacja z pobytu w Wilnie

Po długiej podróży około południa uczestnicy wyjazdu dotarli do Wilna, które powitało dzielną grupę studentów iście zimową aurą. Warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do wprowadzenia małych zmian w programie. Pierwszym punktem stała się zatem degustacja wileńskiej kuchni oraz krótki spacer po skąpanym w płatkach  śniegu  Starym Mieście. Po południu odbyła się II część Studenckiej Sesji Naukowej  ,,Wilno-miasto wielu narodów", podczas której uczestnicy mieli szansę wysłuchać kolejnych bardzo ciekawych wystąpień poruszających zagadnienia wielokulturowej historii Wilna.
Drugi dzień został przeznaczony na intensywne zwiedzanie, pierwszym celem tego dnia  stał się największy i najstarszy cmentarz na Rossie. Następnie uczestnicy zwiedzili    Stare Miasto oraz najważniejsze obiekty, które stanowią główne symbole miasta, m.in.  Ostrą Bramę, Katedrę św. Stanisława, Basztę Giedymina.  Podczas zwiedzania studenci mieli szansę na odkrywanie  wpływów i śladów polskich oraz wielokulturowego dialogu wpisanego, w niemal każdy zakątek tej pięknej starówki. Następnie uwaga została skupiona na  historii Żydów w Wilnie, które określano  mianem ,,Jerozolimy Północy". Głównym punktem tej części programu było  zwiedzanie  terenu dawanego getta wileńskiego oraz Lithuanian Museum of the Genocide Victims, gdzie uczestnicy zapoznali się z ekspozycją mówiącą o formach fizycznego i duchowego ludobójstwa narodu litewskiego i o ruchu oporu wobec sowieckiego reżimu.

Trzeci  dzień    wyprawy  poświęcony został na wizytę Tolerance Center oraz zwiedzanie  ,,perełki  w Koronie Litwy", czyli  niesamowitego Zamku  w Trokach, wzniesionego  w XIV-XV wieku.
Trzy  dni wyprawy naukowej ,,Wilno –miasto wielu narodów" dobiegły końca 8 kwietnia, wczesnym rankiem studenci wrócili do Krakowa bogatsi o nowe doświadczenie i wiedzę. Wyjazd naukowy stanowił uzupełnienie oraz poszerzenie wiedzy i tematyki jaką studenci poruszają w toku studiów. Bardzo ważny punkt w programie stanowiła Studencka Sesja naukowa "Wilno – miasto wielu narodów", której celem było wprowadzenie w tematykę wieloaspektowej i wieloskładnikowej kultury i historii Wilna. Poruszana  problematyka stanowiła  uzupełnienie całego trzydniowego  wyjazdu naukowego.

Ewelina Malik

Zobacz galerię zdjęć