Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

W dniu 17.01.2008 w sali Libraria Collegium Maius odbyła się inauguracja Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego (CBH UJ), niezależnej jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Centrum nie jest pierwszą instytucją akademicką w Polsce, która podejmuje temat Zagłady Żydów, kontynuuje ono działania niewielkiej Pracowni Badań Holokaustu utworzonej w 1996 r. w Katedrze Europeistyki UJ (obecnie Instytut Europeistyki UJ) przez prof. dr hab. Zdzisława Macha. Istnieją w Polsce także inne ośrodki akademickie realizujące badania nad Holokaustem, ale CBH UJ jest pierwszą jednostką uniwersytecką, której wyłącznym celem są badania, edukacja oraz upamiętnianie Holokaustu.

Dlaczego na UJ powstało Centrum Badań Holokaustu? "Bo Holokaust jest częścią historii współczesnej, ale też historii faszyzmu, jest częścią tradycji europejskiej, z którą musimy się pogodzić i którą musimy zrozumieć (...). Żyjemy w świecie, w którym różne rzeczy niegodne miały miejsce. Uniwersytet jest od tego, żeby badać prawdę, aby tę prawdę przekazywać, żeby pamiętać. Dlatego nawet te najboleśniejsze, najgorsze najmniej przyjazne nam fragmenty historii musimy badać, przekazywać młodym ludziom i pamiętać o tym" - powiedział podczas inauguracji CBH UJ Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego JM Profesor Karol Musioł. Zdaniem prof. dr hab. Wiesława Kozub-Ciembroniewicza, Przewodniczącego Rady Naukowej CBH UJ, badania nad Holokaustem to obowiązek uczelni. Zagłada Żydów jest bowiem częścią historii Krakowa i całej Europy.

W CBH UJ rozwijana jest współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami o podobnym charakterze i podobnych celach, m. in. z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMAB) w ramach istniejącej umowy o współpracy pomiędzy UJ a PMAB, Akademią Pedagogiczną w Krakowie, Domem Konferencji w Wannsee, Centropą, USHMM, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (FODŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym, JCC Kraków (Jewish Community Centre - Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Wydawnictwem Austeria oraz wieloma innymi instytucjami, muzeami, miejscami pamięci, wydawnictwami i czasopismami naukowymi.