Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Adam Banach

Adam Banach

Adam Banach ur. w 1989 r. w Krakowie. Ukończył dwujęzyczną szkołę podstawową w Meksyku, następnie gimnazjum i liceum katolickie w Polsce. W 2007 r. rozpoczął studia licencjacje na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ramach programu Erasmus w 2010 r. otrzymał stypendium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii. W 2011 r. obronił dyplom licencjacki pisząc pracę p.t. „Problematyka żydowska na łamach czasopism krakowskich w latach 1945-1948 (Przekrój, Tygodnik Powszechny, Odrodzenie)”. W tym samym roku rozpoczął studia II stopnia w Centrum Badań Holokaustu UJ. W trakcie trwania studiów był uczestnikiem Studium Pedagogicznego UJ, członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Byl współtwórcą Koła Naukowego (KN) „Memento”, któremu w 2014 r. zmienił afiliację oraz nazwę na KN Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście. Początkowo pełnił funkcję fotografa i protokolanta, następnie wiceprzewodniczącego, na koniec objął stanowisko prezesa Koła na okres dwóch lat. W trakcie jego dzialalnosci Koło przeprowadziło liczne projekty, m.in. wyjazdy naukowe do miejsc pamięci w kraju i zagranicą, seminaria międzynarodowe, konferencje ogólnopolskie, wykłady gościnne dla profesorów z zagranicy, warsztaty edukacyjne, spacery z przewodnikiem, spotkania z ocalałymi z Zagłady. Koło nawiązało również współpracę z innymi kołami naukowymi i instytucjami naukowo-dydaktyczno-badawczymi o podobnym profilu zainteresowań.

W 2012 oraz 2013 r. wyróżniony listem gratulacyjnym od dziekana WSMiP UJ za działalność na rzecz promocji studiów na Festiwalu Nauki, Targach Edukacyjnych oraz dniach otwartych UJ.  W tych samych latach otrzymał dwie nagrody od CBH UJ: za nagranie filmu promocyjnego oraz za udział w delegacjach poświęconych potrzebie edukacji o Holokauście. W 2012 r. został wybrany na przewodniczącego KN Studiów Latynoamerykańskich UJ. W 2014 r. powołano go do Komisji Konkursowej Rady Kół Naukowych UJ. Rok później w ramach programu CEEPUS otrzymał stypendium na Katolickim Uniwersytecie Peter Pazmany w Budapeszcie. W 2016 r. zrealizował praktykę studencką w Ambasadzie oraz Konsulacie RP w Madrycie. W tym samym roku obronił pracę magisterską pisaną pod opieką prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego p.t. ¨Wizja państwa i próby jej urzeczywistnienia przez Juana D. Perona¨. Nastepnie jako absolwent w 2017 r. w ramach programu Erasmus+ Praktyki otrzymał stypendium na Wyspach Kanaryjskich.

Poza działalnością uniwersytecką aktywnie interesuje się tematyką latynoamerykańską. Jest podróżnikiem. Od 2009 r. w okresie letnim jest kierownikiem szkoły nauki języka angielskiego „Colca” w Peru, organizowanej przez Fundację im. inż. Ernesta Malinowskiego. W 2012 r. otrzymał uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w Urzędzie Marszałkowskim. Pracuje jako przewodnik turystyczny w Ameryce Łacińskiej. Od 2014 r. pracuje również w zespole redakcyjnym czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”. W 2017 r. wystąpił w jednym z odcinków serialu ¨Misja Eksplorer¨ emitowanym przez Canal + Discovery. 

Aneta Hajewska

Aneta Hajewska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończyła studia podyplomowe „Wiedza o integracji z Unią Europejską” w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Z wyróżnieniem ukończyła studia wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ. Absolwentka studiów podyplomowych Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestniczka wyjazdu studyjnego organizowanego przez Dom Konferencji w Wansee oraz CBH UJ -"The Genocide of the European Jews - Perspectives and Approaches". Brała udział w dwutygodniowym wyjeździe do Sarajewa organizowanym przez Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) wraz z CBH UJ, którego celem była praca przy renowacji cmentarza żydowskiego w Sarajewie, jak również współpraca z lokalną społecznością żydowską. Współuczestniczka projektu „Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa” organizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja - tygodniowej wizyty studyjnej dla nauczycieli, przewodników, muzealników, pracowników organizacji samorządowych z Polski i Izraela, której celem było przybliżenie dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz stworzenie warunków do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów krakowskich, relacje polsko – żydowskie na przestrzeni wieków, motyw Zagłady w sztuce.

Tomasz Kobylański

Tomasz Kobylański
Absolwent ukrainoznawstwa oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe z zakresu romologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2012 roku współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ w ramach organizacji Międzynarodowej Szkoły Letniej "Nauczanie o Holokauście", gdzie zajmował się kontaktem z mediami oraz rekrutacją, w tym odpowiedzialny był za rekrutację uczestników z Ukrainy, Rosji oraz Azerbejdżanu. Jego publikacje dotyczące Holokaustu ukazywały się m.in. na łamach „Polityki", „Tygodnika Powszechnego", ukraińskiego „Dzerkała Tyżnia" i innych wydań drukowanych. Od sierpnia 2014 do kwietnia 2017 pracował w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie odpowiedzialny był za projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych.

Ewelina Malik

Ewelina Malik

Absolwentka europeistyki, specjalizacja wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus+. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. W Centrum Badań Holokaustu UJ była rekruterką do Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2014-2017). Prowadzi moduł dot. mniejszości w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów i Romów, relacje polsko-watykańskie w dwudziestoleciu międzywojennym, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego.

Katarzyna Piosek

Katarzyna Piosek

Absolwentka europeistyki na Wydziale Politologii Uniwersytetu Śląskiego oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki WSMiP UJ. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów. Jej praca dyplomowa „Wpływ ruchów migracyjnych na stan integracji europejskiej XXI wieku”, została wyróżniona i zgłoszona do konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Aktywna studentka, czynnie współpracująca z kołami naukowymi działającymi na WSMiP (Koło Naukowe Europeistyki, Koło Naukowe „Memento”). Uczestniczka wyjazdu studyjnego do Sarajewa- w ramach współpracy Centrum Badań Holokaustu UJ z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)- gdzie współpracowała ze społecznością lokalną przy renowacji żydowskiego cmentarza. Współtworzyła warsztaty antydyskryminacyjne. W katowickim Instytucie Pamięci Narodowej zrealizowała wystawę poświęconą więźniarkom z obozu w Ravensbrück. W ramach pracy w IPN prowadziła liczne warsztaty poświęcone tematyce propagandy III Rzeszy oraz władz komunistycznych. Brała czynny udział w sympozjach naukowych i zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Czulent, badała poziom antysemityzmu w Polsce, realizując projekt „Antysemityzm nie jest poglądem”. Szczególne miejsce w jej pracy edukatora zajmują świadkowie historii, prawa człowieka, a także antydyskryminacja. Warsztaty poświęcone tym zagadnieniom tworzy i realizuje, współpracując z Małopolskim Domem Spotkań Młodzieży, Małopolskim Centrum Kształcenia Nauczycieli, jak również Domem Książki w Oświęcimiu. Obecnie pracuje jako Specjalista w zespole ds. Współpracy Międzynarodowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz kształci się na studiach podyplomowych „Public Relations – Współczesna komunikacja w praktyce”, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: Prawa człowieka, problematyka migracyjna, systemy totalitarne w XX wieku, hybrydy systemowe państw niedemokratycznych w XXI wieku, wyzwania Europy XXI wieku, Wpływ social mediów na kształtowanie stosunków międzynarodowych w XXI wieku.