Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Adam Banach

Adam Banach ur. w 1989 r. w Krakowie. Ukończył dwujęzyczną szkołę podstawową w Meksyku, następnie gimnazjum i liceum katolickie w Polsce. W 2007 r. rozpoczął studia licencjacje na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ramach programu Erasmus w 2010 r. otrzymał stypendium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie na Wydziale Nauk Politycznych i Socjologii. W 2011 r. obronił dyplom licencjacki pisząc pracę p.t. „Problematyka żydowska na łamach czasopism krakowskich w latach 1945-1948 (Przekrój, Tygodnik Powszechny, Odrodzenie)”. W tym samym roku rozpoczął studia II stopnia w Centrum Badań Holokaustu UJ. W trakcie trwania studiów był uczestnikiem Studium Pedagogicznego UJ, członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Byl współtwórcą Koła Naukowego (KN) „Memento”, któremu w 2014 r. zmienił afiliację oraz nazwę na KN Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holokauście. Początkowo pełnił funkcję fotografa i protokolanta, następnie wiceprzewodniczącego, na koniec objął stanowisko prezesa Koła na okres dwóch lat. W trakcie jego dzialalnosci Koło przeprowadziło liczne projekty, m.in. wyjazdy naukowe do miejsc pamięci w kraju i zagranicą, seminaria międzynarodowe, konferencje ogólnopolskie, wykłady gościnne dla profesorów z zagranicy, warsztaty edukacyjne, spacery z przewodnikiem, spotkania z ocalałymi z Zagłady. Koło nawiązało również współpracę z innymi kołami naukowymi i instytucjami naukowo-dydaktyczno-badawczymi o podobnym profilu zainteresowań.

W 2012 oraz 2013 r. wyróżniony listem gratulacyjnym od dziekana WSMiP UJ za działalność na rzecz promocji studiów na Festiwalu Nauki, Targach Edukacyjnych oraz dniach otwartych UJ.  W tych samych latach otrzymał dwie nagrody od CBH UJ: za nagranie filmu promocyjnego oraz za udział w delegacjach poświęconych potrzebie edukacji o Holokauście. W 2012 r. został wybrany na przewodniczącego KN Studiów Latynoamerykańskich UJ. W 2014 r. powołano go do Komisji Konkursowej Rady Kół Naukowych UJ. Rok później w ramach programu CEEPUS otrzymał stypendium na Katolickim Uniwersytecie Peter Pazmany w Budapeszcie. W 2016 r. zrealizował praktykę studencką w Ambasadzie oraz Konsulacie RP w Madrycie. W tym samym roku obronił pracę magisterską pisaną pod opieką prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego p.t. ¨Wizja państwa i próby jej urzeczywistnienia przez Juana D. Perona¨. Nastepnie jako absolwent w 2017 r. w ramach programu Erasmus+ Praktyki otrzymał stypendium na Wyspach Kanaryjskich.

Poza działalnością uniwersytecką aktywnie interesuje się tematyką latynoamerykańską. Jest podróżnikiem. Od 2009 r. w okresie letnim jest kierownikiem szkoły nauki języka angielskiego „Colca” w Peru, organizowanej przez Fundację im. inż. Ernesta Malinowskiego. W 2012 r. otrzymał uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w Urzędzie Marszałkowskim. Pracuje jako przewodnik turystyczny w Ameryce Łacińskiej. Od 2014 r. pracuje również w zespole redakcyjnym czasopisma „Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”. W 2017 r. wystąpił w jednym z odcinków serialu ¨Misja Eksplorer¨ emitowanym przez Canal + Discovery. 

Aneta Hajewska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończyła studia podyplomowe „Wiedza o integracji z Unią Europejską” w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Z wyróżnieniem ukończyła studia wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ. Absolwentka studiów podyplomowych Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestniczka wyjazdu studyjnego organizowanego przez Dom Konferencji w Wansee oraz CBH UJ -"The Genocide of the European Jews - Perspectives and Approaches". Brała udział w dwutygodniowym wyjeździe do Sarajewa organizowanym przez Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) wraz z CBH UJ, którego celem była praca przy renowacji cmentarza żydowskiego w Sarajewie, jak również współpraca z lokalną społecznością żydowską. Współuczestniczka projektu „Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa” organizowanego przez Żydowskie Muzeum Galicja - tygodniowej wizyty studyjnej dla nauczycieli, przewodników, muzealników, pracowników organizacji samorządowych z Polski i Izraela, której celem było przybliżenie dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz stworzenie warunków do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów krakowskich, relacje polsko – żydowskie na przestrzeni wieków, motyw Zagłady w sztuce.

Tomasz Kobylański
Absolwent ukrainoznawstwa oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ukończył również studia podyplomowe z zakresu romologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2012 roku współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ w ramach organizacji Międzynarodowej Szkoły Letniej "Nauczanie o Holokauście", gdzie zajmował się kontaktem z mediami oraz rekrutacją, w tym odpowiedzialny był za rekrutację uczestników z Ukrainy, Rosji oraz Azerbejdżanu. Jego publikacje dotyczące Holokaustu ukazywały się m.in. na łamach „Polityki", „Tygodnika Powszechnego", ukraińskiego „Dzerkała Tyżnia" i innych wydań drukowanych. Od sierpnia 2014 do kwietnia 2017 pracował w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie odpowiedzialny był za projekty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych.

Ewelina Malik

Absolwentka europeistyki, specjalizacja wiedza o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus+. Uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. W Centrum Badań Holokaustu UJ była rekruterką do Międzynarodowej Szkoły Letniej dla nauczycieli Nauczanie o Holokauście (2014-2017). Prowadzi moduł dot. mniejszości w ramach programu Uniwersytecka Klasa Kompetencji Kulturowych, organizowanego przez IE UJ. Zainteresowania badawcze: Zagłada Żydów i Romów, relacje polsko-watykańskie w dwudziestoleciu międzywojennym, rozliczenie zbrodni popełnionych przez nazistów oraz literatura dokumentu osobistego.

Katarzyna Piosek

Absolwentka europeistyki na Wydziale Politologii Uniwersytetu Śląskiego oraz wiedzy o Holokauście i totalitaryzmach w Instytucie Europeistyki WSMiP UJ. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów. Jej praca dyplomowa „Wpływ ruchów migracyjnych na stan integracji europejskiej XXI wieku”, została wyróżniona i zgłoszona do konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Aktywna studentka, czynnie współpracująca z kołami naukowymi działającymi na WSMiP (Koło Naukowe Europeistyki, Koło Naukowe „Memento”). Uczestniczka wyjazdu studyjnego do Sarajewa- w ramach współpracy Centrum Badań Holokaustu UJ z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)- gdzie współpracowała ze społecznością lokalną przy renowacji żydowskiego cmentarza. Współtworzyła warsztaty antydyskryminacyjne. W katowickim Instytucie Pamięci Narodowej zrealizowała wystawę poświęconą więźniarkom z obozu w Ravensbrück. W ramach pracy w IPN prowadziła liczne warsztaty poświęcone tematyce propagandy III Rzeszy oraz władz komunistycznych. Brała czynny udział w sympozjach naukowych i zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Czulent, badała poziom antysemityzmu w Polsce, realizując projekt „Antysemityzm nie jest poglądem”. Szczególne miejsce w jej pracy edukatora zajmują świadkowie historii, prawa człowieka, a także antydyskryminacja. Warsztaty poświęcone tym zagadnieniom tworzy i realizuje, współpracując z Małopolskim Domem Spotkań Młodzieży, Małopolskim Centrum Kształcenia Nauczycieli, jak również Domem Książki w Oświęcimiu. Obecnie pracuje jako Specjalista w zespole ds. Współpracy Międzynarodowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz kształci się na studiach podyplomowych „Public Relations – Współczesna komunikacja w praktyce”, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: Prawa człowieka, problematyka migracyjna, systemy totalitarne w XX wieku, hybrydy systemowe państw niedemokratycznych w XXI wieku, wyzwania Europy XXI wieku, Wpływ social mediów na kształtowanie stosunków międzynarodowych w XXI wieku.