Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja

Powołanie Centrum Badań Holokaustu UJ ma służyć konsolidacji badań dotyczących Holokaustu w jednym ośrodku naukowym oraz wsparciu młodych naukowców zajmujących się tą problematyką. Zadaniem CBH UJ jest prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych dotyczących Holokaustu oraz obszarów badawczych bezpośrednio z nim związanych, rozpowszechnianie wiedzy o Holokauście i innych ludobójstwach poprzez organizację konferencji, seminariów, szkół letnich, zjazdów, odczytów, wykładów, spotkań, publikację własnych wydawnictw, tworzenie elektronicznych baz danych oraz wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i opracowywanie materiałów edukacyjnych przeciwdziałającym antysemityzmowi, rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji, prowadzenie dokumentacji badań nad Holokaustem w Polsce w ośrodkach akademickich oraz dokumentacji projektów edukacyjnych w sferze edukacji formalnej i nieformalnej (społeczeństwa obywatelskiego). CBH UJ zapewnia studentom i nauczycielom dostęp do istniejących w Europie, Izraelu i USA zasobów edukacyjnych dotyczących pamięci o Zagładzie, o historii i znaczeniu Auschwitz dla nas obecnie i dla przyszłych pokoleń. Jego zadaniem jest także udzielanie pomocy osobom trzecim zajmującym się popularyzacją wiedzy o Holokauście i innych ludobójstwach oraz upowszechnieniem pamięci o Holokauście, w znaczeniu rozumianym przez Milchmana i Rosenberga jako pamięci czyniącej miejsce dla różnic, pluralistycznej, perspektywicznej „wspólnoty pamięci", służącej nie zmitologizowanej przeszłości, a raczej problematyzującej teraźniejszość i nie upierającej się przy identyczności.

Centrum Badań Holokaustu UJ nie powstało w próżni. Co stanowi jednak o specyfice tej jednostki naukowej, co jest jej szczególną cechą, added value? Pośród wielu zadań jakie wyznaczyli sobie twórcy CBH UJ są przede wszystkim badania naukowe i dydaktyka. Ale oprócz wyzwań akademickich Centrum stara się rozwijać takie działania, w których rezultaty badań naukowych byłyby dostępne nie tylko wyłącznie poprzez specjalistyczne publikacje, aczkolwiek takie publikacje są realizowane i planowane w przyszłości, ale także poprzez odczyty, wykłady, panele dyskusyjne organizowane dla szerokiej publiczności, w przyjaznych miejscach w centrum Krakowa, m. in. w Żydowskim Muzeum Galicja, Synagodze Wysokiej (we współpracy z Wydawnictwem Austeria) oraz w innych instytucjach. Centrum chce być obecne w przestrzeni miasta i przyczyniać się do wzrostu obecności pamięci o Zagładzie Żydów nie tylko wśród specjalistów.

Niezwykle ważnym aspektem działalności CBH UJ jest edukacja młodzieży. Obecnie w CBH UJ oraz w Instytucie Europeistyki UJ prowadzone są kursy, których celem jest przybliżenie wiedzy o Zagładzie oraz o wszelkich jej aspektach, które są z tym tematem powiązane.