Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Rada Naukowa Centrum Badań Holokaustu UJ została powołana dnia 18 kwietnia 2017 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ decyzją JM Rektora UJ Profesora dr hab. med. Wojciecha Nowaka. W skład Rady Naukowej Centrum wchodzą: 

  • prof. dr hab. Zdzisław Mach - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ - przewodniczący, 
  • dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ - Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
  • prof. dr hab. Witold Stankowski – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr hab. Piotr Weiser – przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • dr hab. Marek Kucia, prof. UJ - przedstawiciel Wydziału Filozoficznego UJ;
  • dr hab. Michał Galas - przedstawiciel Wydziału Historycznego UJ.