Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne

Studenci Centrum Badań Holokaustu UJ oraz studenci David Yellin College of Education w Jerozolimie pracują nad wspólnym projektem, do którego obie jednostki zostały zaproszone przez Instytut Polski w Tel Awiwie.

„Ocaliłem/ Ocalałem” to edukacyjno- badawczy projekt, którego przedmiotem jest przedstawienie czterech historii, które łączą ośmiu ludzi ratujących i ratowanych w czasie Holokaustu. Czworo ratujących- bohaterów, którzy dzięki ogromnej determinacji uratowali
i ocalili czworo Żydów, którzy przeżyli także dzięki nim. Dzięki współpracy obu jednostek badawczych nasi studenci będą mieli możliwość wyjazdu do Izraela, natomiast ich koledzy z Izraela, będą mieli sposobność przyjechać do Polski.

Owocem współpracy badawczej obu stron polskiej i izraelskiej będzie wspólna publikacja, która podsumuje wysiłek badawczy studentów zaangażowanych w pracę nad projektem.

Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

E-WORDS jest programem mającym na celu szerzenie tolerancji, za pomocą budowania relacji międzykulturowych- działając bez uprzedzeń, podnosi świadomość dotyczącą sposobów powstawania stereotypów oraz ich konsekwencji. Program łączy narzędzia edukacji formalnej z procesem kształtowania postaw w grupach rówieśniczych młodych obywateli wielokulturowej Europy. Innowacyjność programu polega na analizie „słów kluczy”. E-WORDS sprzyja debacie oraz refleksji dotyczącej różnorodności oraz wspólnych wartości, które sprzyjać mają budowaniu pokoju, pojednania i szacunku. „Słowa klucze” są analizowane pod kątem ich znaczenia w przeszłości oraz teraźniejszości, z tego powodu organizowane są różnorakie działania podejmowane z partnerami projektu: webinaria sprzyjające debacie wokół „słów kluczy”, seminaria dotyczące relacji świadków, performanse studentów, warsztaty plastyczne, projekcje filmów, praca techniką „okrągłego stołu” , debaty dotyczące walki z rasizmem dotykającym grup mniejszościowych.

Info template (PDF)

więcej o Project N. 5888617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM

Szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych

Nowe zasady rekrutacji do Projektu!

Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście oraz Miasto Oświęcim zapraszają do udziału w projekcie „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw- szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.01.00-00-C065/16

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu kształcenie wśród młodzieży kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, krytycznego i kreatywnego myślenia, a także umiejętności rozwiązywania problemów poprzez realizacje 4 innowacyjnych modułów kształcenia. 40 uczestników weźmie udział w 4 weekendowych zjazdach odbywających się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście) oraz w Mieście Oświęcim (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – Galeria Książki).

 

Program:

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w czterech tematycznych zjazdach :

Zjazd 1 - moduł zajęć z zakresu historii II WŚ oraz metodologii projektów edukacyjnych,

Zjazd 2 – moduł zajęć z zakresu historii mówionej, roli miejsc pamięci i wykorzystania innowacyjnych metod w edukacji,

Zjazd 3 - moduł poświęcony kształtowaniu postaw na przykładzie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,

Zjazd 4 - seminarium podsumowujące projekt, prezentacja wyników badań uczestników, spotkanie z Ocalonym.

Młodzież w czasie całości trwania projektu będzie poszukiwała bohaterów w swoich lokalnych społecznościach, a wyniki swoich badań zaprezentuje w czasie seminarium podsumowującego projekt.

 

W ramach realizacji poszczególnych zjazdów w projekcie przewidziano:

Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą uniwersytecką,

Zajęcia w formie warsztatów,

Wyjazdy studyjne do Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,

Spotkanie z Ocalonym z Zagłady.

 

Uczestnicy projektu:

Uczniowie liceów zainteresowani poszerzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów, którzy wykażą się:

-zainteresowaniem historią II wojny światowej,

-działalnością w zakresie aktywności w przeciwdziałaniu dyskryminacji,

-promowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw,

oraz przedstawią propozycję osoby z regionu, która może nosić miano lokalnego bohatera.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać czteroosobowe grupy uczniów z jednej szkoły wraz z nauczycielem/opiekunem.

 

W ramach realizacji projektu zostały przewidziane koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przejazdami uczestników projektu

 

Terminy zjazdów: 16-18 marca, 13-15 kwietnia, 11-13 maja, 8-10 czerwca 2018 roku

 

Osoba kontaktowa: lucja.piekarska-duraj@uj.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLIKI DO POBRANIA

Porozumienie ze szkołą (DOCX)

Regulamin (DOCX)

Program Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE)

Od 2011 roku Centrum Badań Holokaustu UJ jest jednym z polskich partnerów programu Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE).

FASPE jest innowacyjnym programem edukacyjnym adresowanym do studentów określonych kierunków, mającym na celu podjęcie kwestii współczesnych problemów etycznych w oparciu o szczególny kontekst historyczny. Amerykańscy studenci prawa, medycyny, seminariów duchownych, dziennikarstwa oraz kierunków biznesowych biorą udział w zorganizowanym programie, który początkowo koncentruje się na roli, jaką przedstawiciele tych zawodów odegrali w nazistowskich Niemczech i Holokauście, a następnie wykorzystuje historyczną perspektywę jako bazę do namysłu nad współczesnymi problemami etycznymi.

Po sesji wprowadzającej w Nowym Jorku każda grupa stypendystów podróżuje do Berlina, Krakowa oraz Oświęcimia. Celem części in situ przedsięwzięcia w Niemczech i Polsce jest przyjrzenie się roli, jaką odegrała dana grupa zawodowa w powstawaniu i wprowadzaniu w życie polityki i programów, które doprowadziły do Holokaustu.

W ramach współpracy między Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku – organizatorem projektu – a Centrum Badań Holokaustu UJ organizowana jest rekrutacja studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy każdego roku biorą udział w projekcie. Centrum zapewnia także pomoc logistyczną i obsługę projektu w Polsce. W 2014 roku jeden z wykładów dla uczestników programu wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Mach – Pełnomocnik JM Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej.

Zainteresowanie programem wśród studentów i studentek UJ jest znaczne – w ciągu trzech lat wpłynęło ponad 100 zgłoszeń na 2 miejsca rocznie. Fakt ten nie dziwi, gdyż program ten jest niezwykłą okazją do nabycia fachowej wiedzy, rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, ale przede wszystkim uwrażliwienia na etyczne aspekty pracy zawodowej.

Opinie polskich studentów na temat uczestnictwa w programie FASPE:

Przygotowania do FASPE trwały od marca - aby uczestniczyć w stypendium musiałam przeorganizować cały plan zajęć, zdać wszystkie egzaminy do końca maja, by mieć też czas na przygotowanie merytoryczne do wyjazdu. Nie da się ukryć, że wymagało to sporo wysiłku i poświęceń, ale była to absolutnie najlepsza decyzja jaką podjęłam podczas studiów. W Polsce etyki uczy filozof, w ramach FASPE o etyce w różnych aspektach medycyny rozmawia się z lekarzami, którzy mają szerokie doświadczenie kliniczne i rozumieją specyfikę problemów w tym zawodzie. Dużo dała mi do myślenia możliwość rozmawiania i przebywania z duchownymi różnych religii. Pozwoliła mi zrozumieć jak ważna jest wiara w procesie zarówno leczenia, jak i umierania. FASPE to wielka szansa, by w przyszłości być lepszym lekarzem i lepiej rozumieć własnych pacjentów.

Magdalena Stankiewicz

Podczas zeszłorocznej edycji FASPE byłam uczestniczką programu dziennikarskiego. Opinia, że 10 dni programu na temat etyki dziennikarskiej mogą zmienić moje życie wydawały mi się dużą przesadą – nie mogłam się jednak bardziej mylić. Dzięki 10 dniom poznałam wspaniałych, ambitnych młodych dziennikarzy, mogłam dzielić się z nimi doświadczeniami i historiami. Większość z nich miała niezwykłe doświadczenie, zdobyte w Agencji Reutersa, New York Magazine czy telewizji Al Jazeera. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców z najlepszej szkoły dziennikarskiej na świecie, Columbia University, ich uwagi i sugestie wydają mi się wyjątkowo cenne. Odwiedziłam też miejsca, o których marzyłam – Nowy Jork i Berlin – mieliśmy czas by je zwiedzić i też po prostu dobrze się bawić. FASPE było dla mnie rewelacyjnym doświadczeniem, które otworzyło mi oczy na wiele dziennikarskich dylematów, otworzyło nowe perspektywy i dało motywację, by robić coraz więcej! 

Małgorzata Głouszek

Udział w FASPE był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Miałam możliwość uczestniczyć w intensywnych dyskusjach oraz poznać ciekawych, ambitnych stypendystów z różnych części Stanów Zjednoczonych. Doświadczeni dziennikarze i wykładowcy Uniwersytetu Columbia prowadzili zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Rozmowy z nimi były dla nas, młodych dziennikarzy, bardzo wartościowe i budujące. Odwiedzenie miejsc bezpośrednio związanych z Holokaustem, spotkanie z osobą ocaloną z Holokaustu pozwoliły nam na głębsze zrozumienie i refleksję nad historią. Udział w FASPE był szczególnie ważny dla mnie, jako osoby pochodzącej z Krakowa. Mogłam spojrzeć na wydarzenia historyczne z nowej perspektywy oraz dowiedzieć się, jak postrzegają je obcokrajowcy. Okres FASPE to były jedne z najbardziej intensywnych i najlepiej spędzonych dwóch tygodni w moim życiu.

Anna Siatka

Program FASPE pozostawił w mojej pamięci niezatarty ślad. Dwa tygodnie prób rozwiązania etycznych dylematów z pomocą doświadczeń Holokaustu, miejsca z ogromnym ładunkiem emocjonalnym, wspaniali ludzie wprowadzający niepowtarzalną atmosferę. Jako studentka medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim miałam przyjemność uczestniczyć wraz z uczniami prestiżowych amerykańskich szkół medycznych w programie poświęconym tematyce profesjonalnej etyki w zawodzie lekarza. Aby odnosić sukcesy terapeutyczne i nawiązać pełną szacunku relację z pacjentem, nie wystarczy tylko wiedza książkowa.  FASPE, program organizowany przez Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku, jest doskonałym uzupełnieniem przygotowań do przyszłej pracy w zawodzie lekarza.

Barbara Dejniak

Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) – w 2016 r. do udziału została zakwalifikowana Pani Monika Królak

Już kolejny rok z rzędu Centrum Badań Holokaustu UJ jest partnerem The Museum of Jewish Heritage w Nowym Yorku przy organizacji programu Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE). W tegorocznej edycji programu do udziału w sesji dla studentów medycyny została zakwalifikowana Pani Monika Królak.

Pani Monika Królak jest studentką VI roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń afektywnych w chorobach endokrynologicznych, które pogłębia w Studenckim Kole Endokrynologii. Medycyna to dla Pani Moniki także zaangażowanie społeczne – tę ideę wciela w życie w czasie pracy w Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei prowadzącym przychodnie dla osób bezdomnych i ubogich. Chwile wytchnienia daje jej taniec irlandzki w Zespole Eriu.

Na początku 2014 roku została podpisana umowa o współpracy między Centrum Badań Holokaustu UJ a Miami Dade College (Floryda)

Pierwszym wspólnym projektem tych jednostek było stworzenie programu Miami Dade College Institute, który odbędzie się w lecie 2015 roku. Program ten ma na celu umożliwienie amerykańskim studentom nie posiadającym jeszcze tytułu licencjata (BA) uczestnictwo w kursach wakacyjnych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kursach będą mogli uczestniczyć także polscy studenci. Tematyka kursów będzie dotyczyć historii Żydów w Europie, relacji polsko-żydowskich, Holokaustu, reprezentacji Holokaustu w literaturze i filmie, a także problematyki uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji w ogóle. Integralną częścią programu jest oferta weekendowych wyjazdów studyjnych do miejsc historycznych związanych z tematyką kursów (Kraków, Auschwitz-Birkenau, Warszawa, Lublin, Wrocław). Całość programu będzie się odbywać w języku angielskim.

Ulotka (PDF)

The second edition of the Master Program
Teaching about the Holocaust
Summer Institute, Cracow 1-4 July 2016

The second edition of the Master Program Teaching about the Holocaust will be held at the Centre for Holocaust Studies and the UNESCO Chair in Education about the Holocaust, Jagiellonian University. It is a common project of Polish, American and German partners: the Centre for Holocaust Studies JU, the UNESCO Chair in Education about the Holocaust JU, Koret Foundation and Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" with the cooperation of: Yad Vashem. The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, the Institute of European Studies, Jagiellonian University, Galicia Jewish Museum and the International Youth Meeting Centre in Oświęcim/Auschwitz.

The funding of the Institute is provided by Koret Foundation and Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft".

The experts invited to the seminar are recognized scholars and educators, among them: prof. Michael Berenbaum, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Sławomir Kapralski, prof. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs. The objective of the Master Program Teaching about the Holocaust is to provide Polish teachers with in-depth information and specific educational tools, methods and strategies that are effective while teaching about the Holocaust, the genocide of the Roma and human rights in 21st century classroom. The participants will be provided with practical knowledge how to use new technologies and multimedia (mobile applications, e-learning platforms, AV materials etc.) as well as how to make best use of local memory sites not only to restore memory and Jewish heritage in Poland, but also make students aware of Jewish presence in Polish history.

25 middle and high school teachers, NGOs educators, and young leaders from all over Poland will take part in the seminar. They are experienced teachers and professionals who have already participated in advanced courses, trainings or post-graduate studies on the Holocaust, they are involved in different projects and activities to preserve Jewish heritage and bring the memory of Jewish neighbors back to their local communities. Some participants of the second edition of the Master Program in Teaching about the Holocaust graduated from previous editions of the first grade Summer Institute organized at the Jagiellonian University in 2006-2015. The Master Program agenda comprises workshops, presentations, discussions, film sessions and w field trip to the former Jewish ghetto in Cracow (Podgórze) and former German Nazi concentration camp in Płaszów.

The first edition of the Master Program in 2015 was praised by the participants for the agenda content, lecturers' professionalism, reflective and open approach to difficult and complex issues. The interest in this educational offer remains significantly high, this year 80 candidates applied for 25 places available. The organizers' intention is to continue the program in 2017.

The second edition of the Master Program Teaching about the Holocaust received the Honorary patronage of Mr. Józef Pilch, the Governor of the Małopolska Province and Mr. Jacek Krupa, the Marshal of the Małopolska Province.

The media coverage of the project is provided by: TVP 3 Kraków (Polish Television Channel3 Kraków), Dziennik Polski (daily newspaper "Dziennik Polski"), Miesięcznik ZNAK (Monthly magazine ZNAK), Miesięcznik Midrasz (monthly "Midrasz"), Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" ("Never Again" Association), and the Internet magazines and history portals: Historia org.pl, HistMag.org, Dzieje.PL, Portal Historyczny, Oświęcim online.